Välgörenhet på Internet

Här hittar du seriösa webbsidor på Internet som gör det enklar för dig att ägna dig åt välgörenhet och fadderverksamhet.

I samarbete med Google